Beques i premis

Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves - Presentació de comunicacions - Premis Dr. Luis Aliaga
Societat Catalana de Dolor

Premiar la millor comunicació presentada a la Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves

300€ per premi
08-04-2019