Beques i premis

Premi Fernando Vidal 2020
Societat Catalana de Dolor

Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.

2500 euros
03-02-2020