Beques i premis

Premi Fernando Vidal 2021
Societat Catalana de Dolor

Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.

2.500 euros
26-02-2021

Excepcionalment, atesa la situació de pandèmia  s'amplia el termini de presentació del Premi Vidal d'enguany a 30 dies hàbils avans de la X Jornada de Residents i Adjunts joves