Grup Abordatge Psicosocial i Exercici Terapèutic

  • Ruben Nieto
  • Mayte Serrat
  • Joana Moreno
  • Susana Bella
  • Albert Feliu
  • Sandra Marmaña


  • 08/06/2021 - Reunió Constitucional del GT. Virtual
  • 13/09/2021 - Planificació d’Activitats. Virtual